Herbo Baby Massage oil

Herbo Baby Massage oil

150.00

ഹെർബോ ബേബി മസ്സാജ് ഓയിൽ

Protection for skin & skin colour

തൊലിക്ക് നിറം, മാർദ്ദവം എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നു. എല്ലാവിധ ചർമ്മ രോഗങ്ങൾക്കും ഉത്തമം.

இது தோல் நிறமாற்றம் மற்றும் உணர்வின்மை ஆகியவற்றை ஏற்படுத்துகிறது. 
அனைத்து தோல் நோய்களுக்கும் நல்லது.

 

 

 

Massage the body with oil. Bath or wash after 20 mins.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Herbo Baby Massage oil”

Your email address will not be published. Required fields are marked *