Kasthurimanjal Choornam

Kasthurimanjal Choornam

35.00

കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ ചൂർണ്ണം

 

മുഖകാന്തിക്ക് പുറമെ പുരട്ടാൻ

முகபாவனைகளைத் தவிர விண்ணப்பிக்க

 

 

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kasthurimanjal Choornam”

Your email address will not be published. Required fields are marked *